ï»?!DOCTYPE html> 二甲戊灵åQŒé•°æ ÒŽ‹”åQŒå¯d国萨林农业科技有限公司åQŒè“å­©å­å†œèµ„招商¾|?/title> <meta name="keywords" content="二甲戊灵åQŒé•°æ ÒŽ‹”åQŒå¯d国萨林农业科技有限公司åQŒè“å­©å­å†œèµ„招商¾|? /> <meta name="description" content="二甲戊灵åQŒé•°æ ÒŽ‹”½{‰æ˜¯å¾·å›½è¨æž—农业¿U‘技有限公司的招商äñ”品,蓝孩子农资招商网ã€? /> <link href="/vip/Qdialogs/CSS/Qinit.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="default.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script src="/vip/Qdialogs/jQuery/_hmt.js"></script> <script src="http://pic.lanhaizi.cn/js/jquery/1.11.0/jquery.min.js"></script> <script src="http://pic.lanhaizi.cn/js/jquery_lazyload/1.9.7/jquery.lazyload.min.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body style="background: url(images/index_08.jpg) top center repeat-y; width:100%" width="100%"> <div class="Qtopdiv clearfix"> <div class="Qtoplogo"> <a href="http://www.weiapnby.cn" target="_blank" title="蓝孩子农资网"><img alt="蓝孩子农资网" src="/vip/Qdialogs/UI/xs-logo.png" /></a> </div> <div class="Qtopcenter"> <a href="http://www.weiapnby.cn" target="_blank">首页</a> | <a href="/zhaoshang/" target="_blank">农资招商</a> | <a href="/daili/" target="_blank">农资代理å•?/a> | <a target="_blank">化肥¾|?/a> | <a target="_blank">农药¾|?/a> | <a target="_blank">¿Uå­¾|?/a> | <a target="_blank">农机¾|?/a> | <a target="_blank">农膜¾|?/a> | <a target="_blank">农资资讯</a>| <a target="_blank">农资展会</a> | <a href="/about/" target="_blank">走进蓝孩å­?/a> </div> <div class="Qtopleft"> <div> <a target="_blank" title="会员注册">会员注册</a></div> </div> <div class="Qtopleft"> <div> <a target="_blank" title="会员ç™Õd½•">会员ç™Õd½•</a></div> </div> </div> <div style="background: url(images/index_01.jpg) top center no-repeat; height: 110px"></div> <div style="background: url(images/index_02.jpg) top center no-repeat; height: 569px"></div> <div style="background: url(images/index_03.jpg) top center no-repeat; height: 222px"></div> <div style="background: url(images/index_04.jpg) top center no-repeat; height: 222px"></div> <div style="background: url(images/index_05.jpg) top center no-repeat; height: 295px"></div> <div style="background: url(images/index_06.jpg) top center no-repeat; height: 24px"></div> <div style="background: url(images/index_07.jpg) top center no-repeat; height: 286px"></div> <div> <div style="width: 1210px; margin: 0 auto;"> <div class="model2 "> <div class="model2_wrap clearfix"> <div class="model2_l"> <a class="product" target="_blank" href="/zhaoshang/2019/02/172364.html"><img alt="二甲戊灵 除草å‰? title="二甲戊灵 除草å‰? src="/vip/Qdialogs/btnImg/grey.gif" class="lazy" data-original="http://pic.lanhaizi.cn/Upload/Pimage/201902/28/201902280825448580.jpg"></a> </div> <div class="model2_r"> <p>[产品名称]<a href="/zhaoshang/2019/02/172364.html" target="_blank" title="二甲戊灵 除草å‰?>二甲戊灵 除草å‰?/a></p> <p>[产品¾cÕdž‹] 除草å‰?</p> <p>[产品规格] 200g</p> <p>[销售渠道] 区域代理,</p> <p>[招商区域] 全国 全国</p> <p>[生äñ”厂家] ‹¹Žå—萨林农业¿U‘技有限公司</p> <div class="div1"> <a href="/zhaoshang/2019/02/172364.html" target="_blank"><img src="/vip/Qdialogs/btnImg/btn_info_2.jpg" alt=""></a> <a href="/zhaoshang/2019/02/172364.html#liuyan" target="_blank"><img src="/vip/Qdialogs/btnImg/btn_info_1.jpg" alt=""></a> </div> </div> </div> </div> <div class="model2 "> <div class="model2_wrap clearfix"> <div class="model2_l"> <a class="product" target="_blank" href="/zhaoshang/2019/02/172362.html"><img alt="镰根æ‹?41%草甘膦异丙胺盐水å‰? title="镰根æ‹?41%草甘膦异丙胺盐水å‰? src="/vip/Qdialogs/btnImg/grey.gif" class="lazy" data-original="http://pic.lanhaizi.cn/Upload/Pimage/201902/28/201902280824231139.png"></a> </div> <div class="model2_r"> <p>[产品名称]<a href="/zhaoshang/2019/02/172362.html" target="_blank" title="镰根æ‹?41%草甘膦异丙胺盐水å‰?>镰根æ‹?41%草甘膦异丙胺盐水å‰?/a></p> <p>[产品¾cÕdž‹] 除草å‰?</p> <p>[产品规格] </p> <p>[销售渠道] 区域代理,</p> <p>[招商区域] 全国 全国</p> <p>[生äñ”厂家] ‹¹Žå—萨林农业¿U‘技有限公司</p> <div class="div1"> <a href="/zhaoshang/2019/02/172362.html" target="_blank"><img src="/vip/Qdialogs/btnImg/btn_info_2.jpg" alt=""></a> <a href="/zhaoshang/2019/02/172362.html#liuyan" target="_blank"><img src="/vip/Qdialogs/btnImg/btn_info_1.jpg" alt=""></a> </div> </div> </div> </div> <div class="model2 "> <div class="model2_wrap clearfix"> <div class="model2_l"> <a class="product" target="_blank" href="/zhaoshang/2019/02/172357.html"><img alt="百泰60%DF 飞防专用剂型" title="百泰60%DF 飞防专用剂型" src="/vip/Qdialogs/btnImg/grey.gif" class="lazy" data-original="http://pic.lanhaizi.cn/Upload/Pimage/201902/28/201902280822113404.jpg"></a> </div> <div class="model2_r"> <p>[产品名称]<a href="/zhaoshang/2019/02/172357.html" target="_blank" title="百泰60%DF 飞防专用剂型">百泰60%DF 飞防专用剂型</a></p> <p>[产品¾cÕdž‹] 杀菌剂,</p> <p>[产品规格] </p> <p>[销售渠道] 区域代理,</p> <p>[招商区域] 全国 全国</p> <p>[生äñ”厂家] ‹¹Žå—萨林农业¿U‘技有限公司</p> <div class="div1"> <a href="/zhaoshang/2019/02/172357.html" target="_blank"><img src="/vip/Qdialogs/btnImg/btn_info_2.jpg" alt=""></a> <a href="/zhaoshang/2019/02/172357.html#liuyan" target="_blank"><img src="/vip/Qdialogs/btnImg/btn_info_1.jpg" alt=""></a> </div> </div> </div> </div> <div class="model2 "> <div class="model2_wrap clearfix"> <div class="model2_l"> <a class="product" target="_blank" href="/zhaoshang/2019/02/172351.html"><img alt="苯西˜q?0%DF 飞防专用剂型" title="苯西˜q?0%DF 飞防专用剂型" src="/vip/Qdialogs/btnImg/grey.gif" class="lazy" data-original="http://pic.lanhaizi.cn/Upload/Pimage/201902/28/201902280818279013.jpg"></a> </div> <div class="model2_r"> <p>[产品名称]<a href="/zhaoshang/2019/02/172351.html" target="_blank" title="苯西˜q?0%DF 飞防专用剂型">苯西˜q?0%DF 飞防专用剂型</a></p> <p>[产品¾cÕdž‹] 杀菌剂,</p> <p>[产品规格] </p> <p>[销售渠道] 区域代理,</p> <p>[招商区域] 全国 全国</p> <p>[生äñ”厂家] ‹¹Žå—萨林农业¿U‘技有限公司</p> <div class="div1"> <a href="/zhaoshang/2019/02/172351.html" target="_blank"><img src="/vip/Qdialogs/btnImg/btn_info_2.jpg" alt=""></a> <a href="/zhaoshang/2019/02/172351.html#liuyan" target="_blank"><img src="/vip/Qdialogs/btnImg/btn_info_1.jpg" alt=""></a> </div> </div> </div> </div> <div class="model2 "> <div class="model2_wrap clearfix"> <div class="model2_l"> <a class="product" target="_blank" href="/zhaoshang/2019/02/172354.html"><img alt="吡蚜烯啶80%DF 杀虫剂 飞防专用剂型" title="吡蚜烯啶80%DF 杀虫剂 飞防专用剂型" src="/vip/Qdialogs/btnImg/grey.gif" class="lazy" data-original="http://pic.lanhaizi.cn/Upload/Pimage/201902/28/201902280820150266.jpg"></a> </div> <div class="model2_r"> <p>[产品名称]<a href="/zhaoshang/2019/02/172354.html" target="_blank" title="吡蚜烯啶80%DF 杀虫剂 飞防专用剂型">吡蚜烯啶80%DF 杀虫剂 飞防专用剂型</a></p> <p>[产品¾cÕdž‹] 杀虫剂,</p> <p>[产品规格] </p> <p>[销售渠道] 区域代理,</p> <p>[招商区域] 全国 全国</p> <p>[生äñ”厂家] ‹¹Žå—萨林农业¿U‘技有限公司</p> <div class="div1"> <a href="/zhaoshang/2019/02/172354.html" target="_blank"><img src="/vip/Qdialogs/btnImg/btn_info_2.jpg" alt=""></a> <a href="/zhaoshang/2019/02/172354.html#liuyan" target="_blank"><img src="/vip/Qdialogs/btnImg/btn_info_1.jpg" alt=""></a> </div> </div> </div> </div> <div class="model2 "> <div class="model2_wrap clearfix"> <div class="model2_l"> <a class="product" target="_blank" href="/zhaoshang/2019/02/172359.html"><img alt="甲维ç›?.7% DF 飞防专用剂型" title="甲维ç›?.7% DF 飞防专用剂型" src="/vip/Qdialogs/btnImg/grey.gif" class="lazy" data-original="http://pic.lanhaizi.cn/Upload/Pimage/201902/28/201902280822567209.jpg"></a> </div> <div class="model2_r"> <p>[产品名称]<a href="/zhaoshang/2019/02/172359.html" target="_blank" title="甲维ç›?.7% DF 飞防专用剂型">甲维ç›?.7% DF 飞防专用剂型</a></p> <p>[产品¾cÕdž‹] 杀虫剂,</p> <p>[产品规格] </p> <p>[销售渠道] 区域代理,</p> <p>[招商区域] 全国 全国</p> <p>[生äñ”厂家] ‹¹Žå—萨林农业¿U‘技有限公司</p> <div class="div1"> <a href="/zhaoshang/2019/02/172359.html" target="_blank"><img src="/vip/Qdialogs/btnImg/btn_info_2.jpg" alt=""></a> <a href="/zhaoshang/2019/02/172359.html#liuyan" target="_blank"><img src="/vip/Qdialogs/btnImg/btn_info_1.jpg" alt=""></a> </div> </div> </div> </div> <div class="model2 "> <div class="model2_wrap clearfix"> <div class="model2_l"> <a class="product" target="_blank" href="/zhaoshang/2019/02/172350.html"><img alt="烯吗DF80% 飞防专用剂型" title="烯吗DF80% 飞防专用剂型" src="/vip/Qdialogs/btnImg/grey.gif" class="lazy" data-original="http://pic.lanhaizi.cn/Upload/Pimage/201902/28/201902280814541965.jpg"></a> </div> <div class="model2_r"> <p>[产品名称]<a href="/zhaoshang/2019/02/172350.html" target="_blank" title="烯吗DF80% 飞防专用剂型">烯吗DF80% 飞防专用剂型</a></p> <p>[产品¾cÕdž‹] 除草å‰?</p> <p>[产品规格] </p> <p>[销售渠道] 区域代理,</p> <p>[招商区域] 全国 全国</p> <p>[生äñ”厂家] ‹¹Žå—萨林农业¿U‘技有限公司</p> <div class="div1"> <a href="/zhaoshang/2019/02/172350.html" target="_blank"><img src="/vip/Qdialogs/btnImg/btn_info_2.jpg" alt=""></a> <a href="/zhaoshang/2019/02/172350.html#liuyan" target="_blank"><img src="/vip/Qdialogs/btnImg/btn_info_1.jpg" alt=""></a> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <table class="tab_contact" cellpadding="0" cellspacing="2"> <tr> <th class="td_l">公司名称åQ?/th> <td class="td_r"> <a href="/Com/24151.html" target="_blank">‹¹Žå—萨林农业¿U‘技有限公司</a> </td> <th class="td_l">公司地址åQ?/th> <td class="td_r">å±×ƒ¸œ</td> </tr> <tr> <th class="td_l">联系人:</th> <td class="td_r">½E‹æ€?/td> <th class="td_l">联系QQåQ?/th> <td class="td_r"> <a target="_blank"> <img src="/vip/Qdialogs/btnImg/pa.gif" alt="点击˜q™é‡Œ¾l™æˆ‘发消æ? style="vertical-align:middle" /></a> </td> </tr> <tr> <th class="td_l">联系手机åQ?/th> <td class="td_r">13608925464</td> <th class="td_l">Email åQ?/th> <td class="td_r">3583304386@qq.com</td> </tr> <tr> <th class="td_l">联系电话åQ?/th> <td class="td_r">0531-66725785</td> <th class="td_l">邮政¾~–码åQ?/th> <td class="td_r"> </td> </tr> <tr> <th class="td_l">公司¾|‘址åQ?/th> <td class="td_r"> <a target='_blank'>http://www.deusarin.com</a> </td> <th class="td_l"></th> <td class="td_r"></td> </tr> </table> <!--<table class="QpageBottom" align="center"> <tr> <td style="width:100px;text-align:right;"><a href="/" target="_blank" title="蓝孩子农资网"><img src="/vip/Qdialogs/UI/xs-logo.png" alt="蓝孩子农资网" /></a> </td> <td><p><b><a href="/" target="_blank" title="蓝孩子农资网">蓝孩子农资招商网</a>:提供全国最æ–?<a href="/zhaoshang/" target="_blank">农资招商</a>信息å’?<a href="/daili/" target="_blank">农资代理</a>信息</b></p> <p><a href="/" target="_blank">农资首页</a> | <a href="/zhaoshang/" target="_blank">农资招商¾|?/a> | <a href="/daili/" target="_blank">农资代理商名å?/a> | <a href="/about/?c=aboutWeb" target="_blank">关于蓝孩å­?/a> | <a href="/about/?c=duty" target="_blank">免责声明</a> | <a href="/about/map.aspx" target="_blank">¾|‘站地图</a> | <a href="/about/forAd.aspx" target="_blank">òq¿å‘Šç”Œ™¯·</a> | <a href="/about/Link.aspx" target="_blank">友情链接</a></p> </td> </tr> </table> --> <style type="text/css"> /*™åµå°¾*/ .guide{ width:100%; background:#458ff8} .guide .jpg{ width:1210px; margin:0 auto;} .feet{ width:100%; height:213px; background:#ffffff} .feet .about{ width:1210px; height::173px; margin:0 auto} .feet .about .ft1{ width:1120px; height:75px; margin:0px 55px 0px 55px;} .feet .about .ft1 .png{ width:260px; height:75px; float:left} .feet .about .row{ width:840px; float:left; font-size:12px; color:#999; margin:30px 0px 0px 10px} .feet .about .row a{ color:#999} .feet .about .p{ width:850px; float:left; font-size:12px; color:#999; margin:5px 0px 0px 10px} .feet .about .ft2{ width:1120px; height:50px;} .feet .about .ft2 .ft2_d{ width:600px; height:50px; margin:0 auto; margin-top:20px} .feet .about .ft2 .ft2_d img{ margin-left:20px} /*固定联系方式*/ #footer { width: 100%;height:45px; margin: 0px auto; text-align: center; background: #3f3737;position: fixed; bottom: 0px;ilter:alpha(Opacity=80);-moz-opacity:0.5;opacity: 0.9; } .footer_box{width: 980px; margin: 0px auto; background: #3f3737;filter:alpha(Opacity=80);-moz-opacity:0.5;opacity: 0.9;} .footer_box_info{width: 980px; height: 25px; color: #FFF;font-size: 20px;font-weight: bold; text-align: center;padding-top: 7px} .footer_box_info img{vertical-align: top} </style> <div class="guide"> <div class="jpg"><img src="/vip/common/images/guide.jpg"></div> </div> <div class="feet"> <div class="about"> <div class="ft1"><span class="png"><a href="http://www.weiapnby.cn" title="蓝孩子农资招商网"><img src="/vip/common/images/logo.png" width="260" height="75" alt="蓝孩子农资招商网"></a></span> <div class="row"> <a href="http://www.weiapnby.cn">首页</a> - <a href="http://www.weiapnby.cn/zhaoshang/">农资招商信息</a> - <a href="http://www.weiapnby.cn/daili/">农资代理å•?/a> - <a href="http://www.weiapnby.cn/about/?c=aboutWeb">关于蓝孩å­?/a> - <a href="http://www.weiapnby.cn/about/?c=duty">免责声明</a> - <a href="http://www.weiapnby.cn/about/map.aspx">¾|‘站地图</a> - <a href="http://www.weiapnby.cn/about/forAd.aspx">òq¿å‘Šç”Œ™¯·</a> - <a href="http://www.weiapnby.cn/about/Link.aspx" target="_self">友情链接</a> - <a href="#top" target="_self">˜q”回™å‰™ƒ¨</a> </div> <p class="p"> Copyright 2018 lanhaizi.cn Inc. All Rights Reserved. 中国蓝网 版权所有北京工信部备案åQšäº¬ICPå¤?7009111å?北京公安部备案:京公¾|‘安å¤?10405010580 </p> </div> <div class="ft2"> <div class="ft2_d"> <img src="/vip/common/images/g1.jpg"> <img src="/vip/common/images/g2.jpg"> <img src="/vip/common/images/g3.jpg"> <img src="/vip/common/images/g4.jpg"> </div> </div> </div> </div> <script> window._bd_share_config = { "common": { "bdSnsKey": {}, "bdText": "", "bdMini": "1", "bdMiniList": false, "bdPic": "", "bdStyle": "0", "bdSize": "16" }, "slide": { "type": "slide", "bdImg": "0", "bdPos": "right", "bdTop": "166.5" }, "selectShare": { "bdContainerClass": null, "bdSelectMiniList": ["qzone", "tsina", "tqq", "renren", "weixin"] } }; with (document) 0[(getElementsByTagName('head')[0] || body).appendChild(createElement('script')).src = 'http://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion=' + ~(-new Date() / 36e5)]; </script> <div id="footer"> <div class="footer_box"> <div class="footer_box_info"> 招商联系人:½E‹æ€? 电话åQ?531-66725785 13608925464 QQåQ?a target="_blank"><img src="/vip/Qdialogs/btnImg/pa.gif" alt="点击˜q™é‡Œ¾l™æˆ‘发消æ? /></a> </div> </div> </div> <script src="/vip/Qdialogs/jQuery/jquery.lazyload.js" type="text/javascript"></script> <script> $("img.lazy").lazyload({ threshold: 200, effect: "fadeIn" });</script> <a href="http://www.weiapnby.cn/"><span class="STYLE1">ÍøÉÏÃâ·Ñ׬Ǯ</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>